Bu kategori ile ilgili alt sayfalar:
   

55. DÖNEM YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
55. DÖNEM YÖNETİM KURULU
FEVZİ KALELİ
GENEL BAŞKAN

1942 yılında Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Zile’de, lise öğrenimini Tokat GOP Lisesinde tamamlayarak, aynı yıl İ.Ü. Orman Fakültesi’ne girdi. Fakülteyi bitirdikten sonra askerlik görevini tamamlayarak 1968 yılında Amasya Orman İşletme Müdürlüğü’nde İşletme Şefi olarak göreve başladı. 1975 yılına kadar bu görevde bulundu.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı görevinden sonra 1978-1992 yılları arasında sırası ile ve kesintisiz olarak Cide-Daday-Adapazarı ve Eskipazar Orman İşletmelerinde Müdürlük görevlerinde bulunduktan sonra 1999 yılına kadar Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı, 1999 yılında Ankara Orman Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 2003 yılında Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş olarak atandı. 2007 yılında emekli oldu. 53. Dönem Yönetim Kurulunda II. Başkan olarak görev almıştır.
54. Dönem Yönetim Kurulunda Genel Başkanlık yapmıştır.

NİHAT ÖZ
II. BAŞKAN
 

1955 yılında Çankırı Kurşunlu doğumlu. İlk, orta ve  lise tahsilini Çankırı'da tamamladı. İ.Ü. Orman Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu. Orman Amenajman Heyet Mühendisliği, Kadastro Komisyonu Ekip Mühendisliği, Bölge ve İşletme Şefliği, Orman İşletme Müdür Yardımcılığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Bakanlık APK Mühendisliği, Milli Parklar Dai.Başkanlığı Şube Müdürlüğü, MP Daire Başkanlığı, AGM Planlama Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2007 yılında emekli oldu. 53. ve 54. Dönem TOD Yönetim Kurulunda görev almıştır. Evli, 2 çocuk babasıdır.

 

 HÜSEYİN ÇETİN
GENEL SEKRETER
 

1951 yılında Polatlı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Polatlı’da tamamladı. 1968 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni, 1974 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi’ni bitirdi. 1974 yılında Gerede Orman İşletmesi Aktaş Bölgesinde göreve başladı. 1976 Ağustos ayı sonunda askerlik görevini tamamladıktan sonra 1994 yılına kadar AGM Şeflikleri ve Toprak Muhafaza Müdür Yardımcılığı yaptı. 1994’de Ankara AGM Başmühendisi, 1998 yılında AGM’de Erozyon Kontrolu Şb.Md., 2001 Ocak ayında Bakanlık İç Anadolu Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 

2003 Ağustos – 2006 Nisan ayı döneminde şube müdürü ve mühendis olarak AGM’de çalıştı. 2006 Nisan ayında emekli oldu. Emekli olduktan sonra 2 sene ORKOOP’ta Ağaçlandırma Uzmanı olarak çalıştı. 53. Dönem TOD Yönetim Kurulunda Sayman ve Genel Sekreterlik, 54. Dönem Yönetim Kurulunda Genel Sekreter olarak görev almıştır.  Evli ve 2 çocuk babasıdır.


KEMAL KAYA
GENEL SAYMAN - SOSYAL İŞLER KOLU
 

01.09.1950 Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde doğdu. 1968 yılı Haziran dönemi Düzce Orman Tekniker Okulu mezunu. Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü’nde beş yıl merkez işletme şefliği, iki yıl ağaçlandırma şefliği görevlerinde bulundu.

1982-2003 yılları arasında Ankara’da 21 yıl ağaçlandırma şefi olarak, Elmadağ, Hasanoğlan ağaçlandırma ve erozyon kontrolu projelerinin uygulama çalışmalarında bulunarak 2003 yılı Haziran ayında emekli oldu. 15 yıldır Orman Teknikerleri Derneği Başkanlığı’nı yürütmektedir. 53. ve 54. Dönem TOD Yönetim Kurulunda genel sayman olarak görev almıştır. 3 çocuk babasıdır.

  

A.OZAN ÇEKİÇ
İKTİSADİ İŞLETME - SOSYAL İŞLER KOLU


1974 yılında Aksaray ilinin Ortaköy ilçesinde doğdu. 1998 yılında KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2000-2004 yılları arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü, Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü’nde görev yaptı. 

Halen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda Biyolojik Çeşitlilik İzleme Biriminde görev yapmaktadır. 53. ve 54. Dönem TOD Yönetim Kurulunda görev almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


  M.METİN AVŞAROĞLU 
ÜYE - BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM KOLU - SOSYAL İŞLER KOLU


1968 yılında Avanos'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Kastamonu/Çatalzeytin'de Orman İşletme Şefi, 1998 yılı sonunda Muğla/Fethiye Göcek Orman İşletme Şefi, 2002 yılı sonunda Doğa Koruma ve Milli Parklarg Genel Müdürlüğü Köyceğiz DKMP Mühendisliği, 2006 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde şube müdürü görevlerinde bulundu. Halen OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görevine devam etmektedir. 54. Dönem Yönetim Kurulunda görev almıştır.

 
 SITKI ERAYDIN
ÜYE - BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOLU - EKOTURİZM KOLU

 1972 Yılında Trabzon’da doğdu. 1987 Yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. 1992 yılında K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 1992 -1994 yılları arasında OGM Amenajman heyetlerinde çalıştı. 1995 – 1996 Artvin OBM Orman Kadastro Komisyon Heyeti ,  1997 –2002  Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Taşlıca Orman İşletme Şefliği Orman İşletme Şefi, 2002- 2004 Gef-2 Camili Proje Müdürlüğü  Mühendis, 2005- 2008 Gef-2 Camili Proje Müdürlüğü Proje Müdürü, 2009 -2010 Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü DKMP Mühendisi, 2011 Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü DKMP Mühendisi olarak çalıştıktan sonra halen OGM Toprak Muhafaza ve Havza Islahı   Daire Başkanlığı Dağlık Alan Yönetimi Şubesinde Mühendis olarak çalışmaktadır. 2010 yılında Artvin Çoruh Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 54. Dönem Yönetim Kurulunda görev almıştır.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 
DURSUN KEPENEK
ÜYE - SOSYAL İŞLER KOLU, BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM KOLU 

  1974 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1996 yılında K.T.Ü. Orman fakültesini bitirdi. 1997-2003 yılları arasında Kastamonu AGM Başmühendisliği Araç ve Merkez AGM Mühendisliğinde görev yaptı. Mart 2003- Şubat 2004 yılında Ankara Beypazarı AGM Mühendisliği, Mart 2004- Mart 2005 tarihlerinde Sivas AGM Başmühendisliğinde AGM mühendisliği, Nisan 2005-Haziran 2005 Haziran tarihlerinde Ankara Çankaya AGM Mühendisliği yaptı. Haziran 2005 yılında Mülga ORKÖY Genel Müdürlüğüne görevlendirildi. Halen ORKÖY Daire Başkanlığında görev yapmaktadır. 54. Dönem Yönetim Kurulunda görev almıştır. 1 çocuk babasıdır.
 
 
 
A. HÜSREV ÖZKARA
ÜYE

 1957 yılında Nazilli’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimimi Ankara’da okudu. 1979 yılında İ.Ü. Orman Fakültesini ve 1992 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi.

Orman Bakanlığının; Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlaması Daire Başkanlığında Heyet Müh. ve Heyet Başkanı,  Milli Parklar ve Av-Yabanhayatı Genel Müdürlüğünün Milli Parklar Av-Yabanhayatı Daire Başkanlığı Su Ürünleri Bölümünde Mühendis, Milli Parklar ve Av-Yabanhayatı Genel Müdürlüğünün Milli Parklar Daire Başkanlığında Milli Parklar Şube Müdürü, İçanadolu Orman Araştırma Müdürlüğünde Orman-Halk İlişkileri Sosyal Ormancılık Bölüm Başkanı olarak çeşitli kademelerde Teknik Eleman görevlerinde çalıştıktan sonra üst düzey bürokrat olarak  1999-2003 yılları arasında Milli Parklar Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2008 yılları arasında 2,5 yıl süre ile ORKÖY Genel Müdürü olarak çalıştı. 2008 yılında emekli oldu. Halen Ankara Barosuna bağlı olarak Avukatlık yapmakta ve aynı zamanda Tabiat Kanunu İzleme Grup (74 ulusal ve yerel sivil toplum örgütünün desteklediği) sözcülüğü görevini yürütmektedir. 54. Dönem Yönetim Kurulunda II. Başkanlık yapmıştır.  Evli ve 1 çocuğu bulunmaktadır.


Bu yazı 6749 kez okundu...