TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ BATI AKDENİZ ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

09.01.2024

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ BATI AKDENİZ ŞUBESİ


GENEL KURUL İLANI 

 Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi V. Olağan Genel Kurul Toplantısı,      20 Ocak 2024 - 21 Ocak 2024 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.30’da “Bahçelievler Mahallesi Piri Reis Caddesi No:10 Daire:3 Muratpaşa /ANTALYA” adresindeki “Derneğimiz Toplantı Salonunda” yapılacak olup, aşağıdaki GÜNDEM maddeleri görüşülecektir.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 27 Ocak 2024 - 28 Ocak 2024 Cumartesi ve Pazar günleri çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

BATI AKDENİZ ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM   :

1.GÜN

   1..Kayıt (08.30-09.30)

   2..Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

   3..Divan Kurulunun seçimi

   4..Konukların konuşmaları

   5..Ara

   6..Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve raporlar üzerinde 

         görüşmeler

   7..Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası

   8..Tahmini bütçe ve çalışma raporunun okunması

   9..Tahmini bütçe ve çalışma raporunun görüşülmesi ve onaylanması

  10..TOD Batı Akdeniz Şubesi faaliyetleri ile ilgili olarak yapılması gereken her 

 türlü iş ve işlemler ile tahsilat ve ödemeler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

   11..Dilek ve temenniler

 

2.GÜN

   12..Seçim oy pusulaları sayım kurulunun belirlenmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları adaylarının yazılı olarak Divan Kuruluna başvurularının alınması ve alınmış olan adaylık başvurularının Genel Kurula duyurulması … (09.30-09.45)

   13..Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi ...    

         (10.00-17.00)

   14..Kapanış