ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME HAYIR!

13.02.2023

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremlerde, yaklaşık 13,5 milyon nüfusun yaşadığı 10 ilimizde, on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on binlercesi yaralanmış, yüz binlercesi ise açıkta kalmıştır. Kısacası ülke olarak çok ağır bir tablo ile karşı karşıyayız.

Şimdi devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmak ve normale dönme sürecini hızlandırmak zorundayız.  Bu bağlamda alınacak önlemler akıl ve bilimin ışığında olmalı, toplumun her kesimine adil ve eşit yaklaşılmalı; bir mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalışırken, yeni mağduriyetler yaratılmamalıdır.

Son yıllarda yaşanılan her büyük sorunda, nedense akla gelen ilk önlem; eğitim ve öğretim sürecini aksatan, hatta baltalayan kararlar almak oluyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki ülkece yaşadığımız büyük sorunların temelinde; eğitimsizlik, akla ve bilime uygun hareket edilmemesi yatmaktadır.

Bu aşamada atılacak en önemli adım, tüm ülkede eğitim ve öğretime ara vermek veya uzaktan eğitime geçmek değil; deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken öncelikle duran ve aksayan eğitim ve öğretimi canlandırmaktır.

Depremden etkilenen ve diğer illere göç eden vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümü için öğrenci yurtlarının tahsisi yerine;

·       Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve misafirhaneleri depremzedelere tahsis edilmeli,

·       Kamu kurum ve kuruluşlarının atıl durumdaki binaları misafirhaneye dönüştürülmeli,

·       Turizm ve otelcilik okullarının uygulama otellerinin tamamı depremzedelere açılmalı,

·       Aktif turizm sezonu başlangıcına kadar tüm oteller depremzedelere tahsis edilmelidir

Eğitim ve öğretimin aksamadan yürütülmesi için;

·       Deprem bölgesindeki tüm okullarda hızlıca hasar tespitleri yaptırılarak, sağlıklı durumda olan binalarda eğitim ve öğretime başlanılmalı,

·       Deprem bölgesinden göç eden veya edecek olan ailelerin ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencileri için taşındıkları veya taşınacakları illerdeki okullara nakilleri kolaylaştırılmalı,

·       Deprem bölgesinde okuyan üniversite öğrencilerinin ise diğer bölgelerdeki üniversitelerde misafir öğrenci statüsü ile öğrenimlerine devam etmeleri sağlanmalıdır.

Ülkemizin kaderini tayin edecek ve geleceğimizi inşa edecek; mühendis, mimar, doktor, hakim, savcı ve öğretmenlerimizin donanımsız bir şekilde mezun olmasının önüne geçilmeli; depremin yaralarının sarılmasında kısa, orta ve uzun vadeli alınacak önlemler akşamdan sabaha alınan kararlarla ve ben yaptım oldu zihniyetiyle değil, akıl ve bilimin ışığında alınmalı, planlama süreçleri doğru yönetilmelidir. Ülkemizin geleceği açısından eğitim ve öğretim konusunun son derece önemli olduğunu düşünüyor ve alınan bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ