KANAL İSTANBUL PROJESİ ETKİLERİNİN AVİFAUNA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İSİMLİ KİTABIMIZ YAYINDA!..

18.04.2023

KANAL İSTANBUL PROJESİ ETKİLERİNİN

AVİFAUNA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kuş Uzmanı ve Gözlemcilerinin Görüşleri

 

Konularında yetkin değerli kuş uzmanı ve gözlemcilerinin katkılarıyla hazırlanan, "Kanal İstanbul Projesi Etkilerinin Avifauna Açısından Değerlendirilmesi Kuş Uzmanı ve Gözlemcilerinin Görüşleri” isimli kitap Derneğimizce yayınlandı.

İstanbul, biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa’daki bazı ülkeleri kıskandıracak düzeydedir. Bu biyolojik zenginlik hem bitki çeşitliliğine hem de hayvan çeşitliliğine yansımıştır. İstanbul’un iki deniz ve iki kıta arasındaki coğrafi konumu, topoğrafyası, farklı iklimlerin kesişmesi, Dünyanın en önemli kuş göç yollarının kentin üzerinden geçmesi, Belgrad Ormanı gibi tarihten günümüze taşınan doğal ormanların varlığı, önemli kuş alanları ve sulak alanları bu olağanüstü̈ zenginliğin oluşmasına ve gelişmesine neden olmuştur.

Türkiye’nin faunistik çeşitliği İstanbul kentiyle kıyaslandığında bu bölgenin çok önemli bir alan olduğu görülmektedir. Ayrıca, İstanbul Boğazı ve yakın bölgesi dünyanın en önemli kuş göç yollarından birisidir. Bölgede en az 280 kuş türü varlığını sürdürürken bunlardan 269 türü koruma altında ve 81 kuş türü de alanda yuvalıyor. İstanbul'un ormanlık, sulak ve tarım alanlarından oluşan doğal habitatları dünyaca ünlü bir kuş göç rotası üzerindedir; her sene ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki defa bu bölgeyi milyonlarca kuş göçte kullanır, konaklar, beslenir, dinlenir ve Afrika'ya yollarına devam eder.


Kitaba ulaşmak için lütfen tıklayınız.