GAZİANTEP'İN EN GÜZİDE ORMANI VE AKCİĞERİ DÜLÜKBABA ORMANLARI YOL ÇALIŞMALARINA KURBAN EDİLMEK İSTENİYOR!

18.04.2023

GAZİANTEP'İN EN GÜZİDE ORMANI VE AKCİĞERİ

DÜLÜKBABA ORMANLARI YOL ÇALIŞMALARINA KURBAN EDİLMEK İSTENİYOR!

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye'nin ilk büyük ölçekli orman dışı ağaçlandırması olan Dülükbaba ormanları, 1950'li yıllarda verimsiz toprak koşulları ve kuraklık gibi olumsuzluklara karşın; orman idaresi ve Gaziantep halkının iş birliğiyle oluşturulmuştur. 

Ormanların, 70 yıl önce tamamen çorak, taşlık ve kayalık Hazine arazilerinde tesis edilmesinin yanı sıra, alanda çok sayıda Gazianteplinin ağaçlandırılmak üzere orman idaresine bağışladığı bağların var olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Bugün yaklaşık 1.000 hektar büyüklüğündeki Dülükbaba ormanlarının bünyesinde aynı zamanda, birçok sivil toplum kuruluşuna ait hatıra ormanları da mevcuttur.

Dülükbaba ormanlarında ilk yıllarda yapılan ağaçlandırmalarda %5 gibi oldukça düşük başarı elde edilmesine rağmen; şehrin tüm olanakları seferber edilerek, yıllarca bıkmadan, usanmadan kuruyan fidanların yerlerine yenileri dikilmiş ve kuraklığa karşı eşek sırtında su taşınarak fidanlar sulanmış ve nihayetinde bugün gördüğümüz emsalsiz başarı sağlanmıştır. Dolayısıyla Dülükbaba ormanlarının değeri parayla ölçülemeyecek kadar büyüktür.

Günümüzün gerçeği küresel ısınma ve onun sonuçlarına karşı mücadelede, elimizdeki en önemli ve güçlü silah olan ormanlarımızı koruyup geliştirerek, küresel ısınmaya karşı ağaçlandırma seferberliği yapmamız gerekirken; küçük hesaplarla ve günü kurtarmaya yönelik popülist yaklaşımlarla üretilmiş projeler alelacele uygulamaya konulmakta ve geleceğimiz karanlığa sürüklenmektedir.

Bilimden uzaklaştıkça başımıza neler gelebileceğini, yakın zamanda bölgede meydana gelen depremler ve seller gibi doğal afetler sonucunda yaşadığımız büyük felaketler bizlere acı bir şekilde göstermiştir.

Yapılması planlanan tünelli bağlantı yolu projesi nedeniyle; Dülükbaba ormanlarından binlerce ağaç kesilecek, 70 yılı aşan bir süreçte bin bir emekle bozkırda yaratılan ormanın bütünlüğü bozulacak ve bölgenin ekosistemi çok büyük oranda zarar görecektir.

Türkiye orman varlığı ortalamasının çok altında orman varlığına sahip Gaziantep ilinde, Büyükşehir Belediyesininher fırsatta dile getirdiği “yeşil dostu kent” söylemine taban tabana zıt bir eylemle, halkın ve orman idaresinin bin bir emekle oluşturduğu Dülükbaba ormanlarının yol çalışması bahanesi ile tahrip edilmesi anlaşılır gibi değildir!

Geçmiş yıllarda aynı güzergahta benzer bir proje hayata geçirilmeye çalışılmış, ancak sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun tepkileri ve çabaları sonucunda projeden vazgeçilmiş idi. Aradan geçen 20 yıldan sonra yeniden başa dönülmesinin ve ormanları tahrip edecek bir projenin dayatılmasının mantıklı bir açıklaması olmasa gerek! 

Proje aşaması biten yol çalışmasının, yakın zamanda fiili olarak başlatılacağı ifade edilmektedir. Cumhuriyet dönemi Türk ormancılığın göz nuru ve Gaziantep’in akciğerleri olan, 70 yılı aşkın süredir Gaziantepli tarafından mesire yeri olarak kullanılan Dülükbaba Ormanlarının 2 km doğusunda ve batısında, planlanan bağlantı yolu için alternatif araziler mevcutken, ORMANLAR YOL YAPIMINA FEDA EDİLMEMELİDİR.

Türkiye Ormancılar Derneği ve doğa dostu Gaziantepliler olarak ormanlık alana zarar verilmemesini talep ediyor ve projenin yeniden gözden geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURURUZ. 18.04.2023

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ