TÜRKİYE ORMACILAR DERNEĞİ BATI AKDENİZ ŞUBESİ V. GENEL KURULU 27- 28 Ocak 2024 TARİHİNDE ANTALYA’DA ŞUBE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

30.01.2024

TÜRKİYE ORMACILAR DERNEĞİ BATI AKDENİZ ŞUBESİ V. GENEL KURULU 27- 28 Ocak 2024 TARİHİNDE ANTALYA’DA ŞUBE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

      TOD Batı Akdeniz Şubesi V. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20-21 Ocak 2024 tarihinde çoğunluk sağlanamaması üzerine 27- 28 Ocak 2024 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

     TOD Batı Akdeniz Şubesi V. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanlığınca, üyelere Şube merkezindeki ilan panosuna asılan ilan ve sosyal medya aracılığı ile üyelere Dernekler mevzuatı ve Dernek Tüzüğü gereği duyuruldu.

     İlan edilen gündeme göre 27 Ocak 2024 günü 08.30-09.30 saatleri arasında yapılan kayıttan sonra saat 10.00’da TODBA 2. Başkanı İsmail İKİLER’in açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından divan kurulu seçimi yapıldı. Divan Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ufuk COŞGUN, yardımcılığına Akın MIZRAKLI ve yazmanlığa da Uğur Melih ALKAN getirildiler. 

       Divan Kurulunun oluşumu sonrası konukların yapacağı konuşmalara geçildi.

       TOD Genel Başkanı Hüsrev ÖZKARA Batı Akdeniz Şubesinin Doğa ve Çevre Koruma konularında yaptığı başarılı çalışmalar için yönetim kuruluna ve üyelere teşekkür etti. Genel kurula yeni dönemde derneğin gündeminde olan faaliyetlere   ilişkin bilgi verdi, başarılar diledi.

      Ardından söz alan TOD Denizli temsilciliğinden üye Fikret ÇUVAÇ ise derneğin şube ve temsilcilikleri ile eşgüdüm içinde çalışmasının ve çoğulcu yönetimin öneminden bahsetti, Batı Akdeniz Şubesinin çalışmalarda hep öncülük ettiğini belirterek başarılar diledi.

    Orman Mühendisi ve İyi Parti İl Başkanı Vahdet Afşin KARACAN ise 1924 yılında “Orman Mekteb-i Ali’si Mezunları Cemiyeti” adı altında kurulan derneğin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en eski sivil toplum örgütlerinden biri olduğundan bahsetti ve kuruluşundan beri ülkemizdeki doğa ve ormanların korunmasında yol gösterici çalışmalara imza attığını hatırlattı.

   Son konuşmacı şube başkanı M. Necati BAŞ genel kurula şubenin 3 yıllık faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptı.

    Verilen kısa aranın ardından yönetim ve denetim kurulu raporları, Şube Başkanı M. Necati BAŞ ve Denetleme Kurulu Başkanı Gürel ŞİRİN tarafından okundu ve raporlar üzerinde görüş ve önerilerde bulunuldu sonrası yönetim ve denetleme kurullarının ibrası gerçekleştirildi.

    Yönetim kurulu sayman üyesi Mehmet TÜRKKAN tahmini bütçe ve çalışma raporlarını okudu, bütçe ve çalışma raporları genel kurulda görüşüldü ve onaylandı.

     Dilek ve temennilerle genel kurulun birinci günü sonra erdi.

        2. Gün genel kurul çalışması, Divan Kurulunun oy pusulaları sayım kurulunu belirlemesi ile devam etti.  Yönetim ve Denetim Kurulları adaylarının yazılı olarak Divan Kuruluna başvuruları alındı ve alınmış olan adaylık başvuruları genel kurula duyuruldu. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi (10.00- 17.00). Seçimin sona ermesi ardından divan kurulu denetiminde sayım işlemi yapıldı, Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.

        Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun;

        

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

M. Necati BAŞ

Halil SARIBAŞAK

Rumi SABUNCU

Hüseyin ŞAHİN

Mehmet TÜRKKAN

Terzan GÜRBÜZ

Ali KAVGACI

H. Oğuz ÇOBAN

Bircan Arıkan TEKİN

Abdurrahman ÇOBANOĞLU

                                                                                                                                        

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

İsmail İKİLER

Sultan Çelik UYSAL

M. Süleyman KAÇAR

Ali KAYA

Saime BAŞARAN

Çağdaş PENEZOĞLU

 

   Şeklinde oluşmuş olduğu görüldü.

 

      Divan Kurulunca, yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarının üyeleri genel kurula duyurularak, V. Olağan Genel Kurul toplantısı tamamlandı.