KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA

09.02.2024

KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA

Orman Mühendisleri Odasının (OMO) 50. Dönem Genel Kurulu seçim süreci kapsamında, 14 Ocak 2024 tarihinde yapılan Merkez Şube seçimleri sırasında dağıtılan bir bildiriden yola çıkılarak; Derneğimiz hakkında asılsız birtakım söylemler ile meslektaşlarımız ve kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır. 

Öncelikle belirtmeliyiz ki dağıtılan bu bildiri ile Derneğimizin herhangi bir bağlantısı ve ilgisi bulunmamaktadır.

Mevcut OMO yönetimi, gerek temsil ettiği Birliğe Çağrı Grubuna ait web sayfasından gerekse meslektaşlarımızın bulunduğu ortamlarda dedikodu mahiyetinde iftiralar üreterek, Derneğimiz aleyhine olumsuz bir algı yaratmaya çalışmaktadır. 

Son yıllarda ormanlarımız ve meslektaşlarımız üzerinde yaratılan olumsuz baskılara karşı bir meslek örgütü olarak sesini çıkartmasını bırakın bir yana; aksine yaşatılan tüm olumsuzluklara destek veren bir zihniyetin, yüz yıldır ülkemizin ormanlarını koruma ve geliştirme çabalarını yürüten Derneğimize karşı yürüttüğü bu çirkin kampanyayı reddediyoruz.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla…

TOD 57. DÖNEM YÖNETİM KURULU