TÜRKİYE ORMACILAR DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ 7. DÖNEM SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU 3- 4 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA ŞUBE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12.02.2024

TÜRKİYE ORMACILAR DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ 7. DÖNEM SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU 3- 4 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA ŞUBE MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ


08.01.2024 tarihinde ilan edilen, TOD Marmara Şube Yönetim Kurulunun 02.01.2024 tarih ve 50 sayılı kararı ile TOD Marmara Şubesi 7. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurulu,  TOD Tüzüğünün 36. Maddesinin (b) fıkrası hükümleri doğrultusunda ÇOĞUNLUKSUZ olarak  03-04.02.2024 tarihlerinde yapılmıştır. Gündemin 1. Maddesi gereği; Toplantı, TOD Marmara Şube II. Başkanı Prof. Dr. Gülen ÖZALP tarafından açıldı. Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanlığınca, üyelere Şube merkezindeki ilan edilen gündeme göre; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmaları ve divan kurulunun oluşturulması ile devam etti. Gündemin 3. Maddesi gereği; Gülen ÖZALP, Saime KIRIT, Sezai KAYA, Galip UZUN, İ. Oğuz ŞEKER, Adnan KIR, Musa ŞAHİN tarafından verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sedat AYANOĞLU, Başkan Vekilliğine Demet ÇAKIL, Yazman Üyeliğe ise Nail ÖZER oy birliğiyle seçildiler.

 4. gündem maddesi kapsamında mevcut Başkan Sezai KAYA, Tarım-Orman İş Sendikası’ndan Abbas ŞAHİN, Tarım-ORKAM Sendikası’ndan Nadir ŞİMŞEK ve TOD Genel Başkanı A. Hüsrev ÖZKARA konuşmalarını yaptılar. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Şube Başkanı Sezai KAYA tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Hasan KANDİL tarafından okundu.  Gündemin 6. Maddesi gereği; Okunan 7. Dönem faaliyet raporu ve denetleme raporu üzerine görüşmeler yapıldı. TOD Marmara Şubesi üyeleri Öner DEMİREL, Ali GÜNEŞ, Doğanay TOLUNAY, Kenan OK görüşlerini bildirdiler. Yönetim Kurulu oy birliği ile Denetim Kurulu oy çokluğu ile ayrı ayrı olmak üzere ibra edildi. Ardından, Sezai KAYA ve Hasan KANDİL kurulları adına ibra için teşekkür ettiler. Şubenin gelecek dönem tahmini bütçesi, Galip UZUN tarafından okundu ve Genel Kurul tarafından geçici bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 9. Maddesi gereği; Yönetim Kuruluna tahsilat ve ödeme yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.  Gündemin 10. Maddesi gereği; TOD Marmara Şubesi üyelerinden Salih SÖNMEZIŞIK ve Cabir AYDIN ülkemizde yaşanan ormancılık sorunlarıyla ilgili konuşmalarını yaptılar.

Seçime katılacak Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye adayları belirlendi ve Divan Başkanlığına başvuruda bulunan adayların seçim liste sıraları kura çekilerek belirlendi. Genel Kurulun 1. Günü, çalışmaların tamamlanmasıyla Divan Başkanı Sedat AYANOĞLU tarafından kapatıldı.

Genel Kurulun ikinci gününde, Gündemin 1. Maddesi gereği; TOD Marmara Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, saat 09.00 itibariyle başlatıldı. Seçim için bir (1) adet sandık kuruldu. Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye adaylarının isimlerinin yer aldığı listeler seçim salonunda herkesin görebileceği yerlere asıldı. Saat 17.00 itibariyle, oy kullanmak için sırada bekleyen üye bulunmadığı için oy kullanma işlemine son verildi ve sandık kapatıldı. 04.02.2024 tarihli oy kullanım çizelgesinde de kaydedildiği üzere 115 üyenin oy kullandığı tespit edildi. Sandık açıldı ve zarfların sayımına geçildi. Sandıkta; 115 adet kapalı zarf olduğu tespit edildi. Seçime katılan adayların ve üyelerin huzurunda; zarflar tek tek açılarak oy sayım işlemine geçildi. En çok oy alan adaydan başlamak üzere yapılan SEÇİM SONUÇLARINA göre; Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi. 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Sezai KAYA

Cihan KOÇER

Musa ŞAHİN

Levent DÖNMEZ

Gülen Özalp ALAGÖZ

Şaban Armağan YALÇIN

İ. Oğuz ŞEKER

Emine Elif Yaşar AÇIKEL

Galip UZUN

Atakan KARAARSLANDENETİM KURULU ASİL ÜYELER

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Saime KIRIT

Ali Erhan ÖZER

Tuncay ÖZTEKİN

Kadir UZEL

 Erkan BÜLBÜL

Veli ÇETİN


Divan Başkanı tarafından, yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarının genel kurula duyurulması sonucu TOD Marmara Şubesi 7. Olağan Seçimli Genel Kurulu tamamlandı.