PROF. DR. FAİK YALTIRIK ORMAN BOTANİĞİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

28.05.2024

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (TOD) ORMAN BOTANİĞİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BURSU DUYURUSU

Prof. Dr. Faik YALTIRIK,

Ülkemizde ve uluslararası botanik bilim dalı alanında kalıcı izler bırakmış, Anadolu coğrafyasındaki doğal meşelerimizden başlayarak; Türkiye'nin orman ağaçları ve otsu bitkileri üzerinde 40 yılı aşkın bir süre araştırmalarda bulunmuş, ülkemizde yetiştiği bilinmeyen çok sayıda ağaç türü ve varyetelerini ortaya çıkarmış ve bunlara yeni isimler vermiştir. Merhum Prof. Dr. Faik YALTIRIK anısına, kızı Rengigül URAL tarafından “Orman Botaniği Doktora ve Yüksek Lisans Bursu” oluşturulmuştur.

Bursun Kapsamı: Orman botaniği alanında doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilere eğitim desteği sağlanmasıdır.

Bursun Amacı: Özverili çalışmaları ile orman botaniği bilimine büyük katkılar sağlamış Prof. Dr. Faik YALTIRIK Hoca’mızın anısını yaşatmak amacıyla, koşulları TOD tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde bursiyerlere destek olmaktır.

Bursun İşleyişi: Ülkemizdeki orman fakültelerinin orman botaniği anabilim dallarında yüksek lisans ve/veya doktora yapan öğrencilerin her yıl yapacağı başvurular; TOD tarafından oluşturulacak bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve hak kazanan en az 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisine karşılıksız burs verilecektir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs miktarı yüksek lisans için 6.000.-TL ve doktora için 9.000.-TL olacak ve bursiyere tek seferde ödenecektir.

Seçici Kurul, TOD Tüzüğünün başlangıcında belirtildiği şekilde; Cumhuriyet devrimlerine, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, kamu yararı ilkesi doğrultusunda ülke ormancılığının çıkarlarını savunan, doğanın, çevrenin ve ormanların korunması için her türlü çabayı gösterebilecek niteliklere sahip olan ve başvuru koşullarını taşıyanlar arasından, yüksek lisans ve doktora için ayrı ayrı 1 asıl ve 1 yedek üye belirleyecektir.

Başvuru Koşulları:

1- Türkiye’deki orman fakültelerinin orman botaniği anabilim dalında doktora veya yüksek lisans öğrencisi olmak

2- Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümlerinden en az 3.00 (5.00 üzerinden) derece ile mezun olmak,

3- Danışmanından tavsiye mektubu getirmek,

4- Doktora ve/veya yüksek lisansta tez aşamasına başlamış olmak,

5- Herhangi bir yerde çalışıyor olmamak,

Başvuru Tarihi ve Yeri: Burs için son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olup, posta gönderimleri 1 gün önceden yapılmalıdır.

Bursla ilgili evraklar, elden teslim edileceği gibi “Türkiye Ormancılar Derneği, Cumhuriyet Mah. Tuna Cad. No: 5/8 Kızılay 06420 Çankaya / Ankara, Tlf: 0312 433 84 13” adresine de gönderilebilir


PROF. DR. FAİK YALTIRIK ORMAN BOTANİĞİ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS BURSU DUYURUSU